Hem |  Nyhetsarkivet |  Om CVV |  Böcker | RapporterKalendarium |  In English
Välfärd efter välfärdsstaten
ISBN: 9175664305
Pris: 100:-

 
 
Tipsa en vän om denna bok

Mottagarens e-post

Din e-post

 
  Välfärd efter välfärdsstaten
av Mauricio Rojas

Välfärdsstaten var inte världshistoriens slutstation, lika lite som välfärdsstatens förutsättningar -- industrisamhället och nationalstaten -- var det. Insikten att vi lever i en löftesrik men också fordrande brytningstid är i dag inte reserverad för ett fåtal visionärer. Allt fler inser att vi inte kan organisera välfärden, i informationsrevolutionens och den globala närhetens tidevarv, som vi gjorde inom ramen för det gamla nationscentrerade industrisamhället. Tiden är med andra ord mogen för att vi skall ställa oss frågan hur välfärden kan se ut efter välfärdsstaten.
Om detta handlar den första skriften från Centrum för välfärd efter välfärdsstaten (CVV). Författare är docenten Mauricio Rojas, som också leder CVV:s verksamhet.

Läs boken online (PDF-format)


Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten c/o Timbro
Grev Turegatan 19 Box 5234 10245 Stockholm
Tel: 08-587 898 00 information@cvv.nu