Hem |  Nyhetsarkivet |  Om CVV |  Böcker | RapporterKalendarium |  In English
Den amerikanska välfärdsvägen
ISBN: 9175664356
Pris: 136:-

 
 
Tipsa en vän om denna bok

Mottagarens e-post

Din e-post

 
  Den amerikanska välfärdsvägen
av Benny Carlson

Den sociala välfärdspolitiken har av historiska skäl löpt i andra banor i USA än i Europa, med mindre av enhetliga statliga lösningar och mer av blandade offentliga och privata initiativ.
Det har länge funnits ett underförstått antagande om att USA en vacker dag skulle röra sig i europeisk riktning, men så ser det inte ut att bli. USA går sin egen väg och efter ett förhållandevis radikal reform har miljontals människor börjat flytta över från bidrag till arbete. Reformen sjösattes vid bästa möjliga tidpunkt, mitt i 1990-talets långa högkonjuktur, och den har förändrat tonen i den socialpolitiska debatten. Kritiken mot socialbidragen har börjat vika för konstruktiva förslag om hur man skall kunna ge de arbetande fattiga en hjälpande hand.
Med hjälp av ett antal amerikanska socialpolitiska auktoriteter med olika politisk hemvist belyser Benny Carlson det amerikanska välfärds- och fattigdomsscenariot fram till våra dagars omvälvande "välfärdsreform".

Läs boken online (PDF-format)


Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten c/o Timbro
Grev Turegatan 19 Box 5234 10245 Stockholm
Tel: 08-587 898 00 information@cvv.nu