Hem |  Nyhetsarkivet |  Om CVV |  Böcker | RapporterKalendarium |  In English
Låt medborgaren bestämma!
ISBN: 9175664380
Pris: 61:-

 
 
Tipsa en vän om denna bok

Mottagarens e-post

Din e-post

 
  Låt medborgaren bestämma!
Kundvalssystem i Nacka kommun
av Linda Wahlquist

Kommunerna i Sverige har skyldighet att erbjuda kommuninvånarna bl a skola, förskola, daghem och äldrevård. Hittils har verksamheten oftast både beställts och bedrivits av kommunen. Nu börjar högre kvalitetskrav ställas på de tjänster som erbjuds, medan de knappa resurserna skall räcka till allt mer. Genom att införa ett kundvalssytem har Nacka skapat förutsättningar för en kvalitetshöjning, bromsat utgiftsökningen och samtidigt låtit kommuninvånarna själva aktivt få välja system och påverka ekonomin. Nacka kommun tillhandahåller fortfarande tjänsterna, men produktionen måste inte ske i kommunal regi och konkurrensen mellan kommunala och privata entreprenörer sker på samma vilkor. Det är hela tiden kunden som har makten över kvalitet och kostander.

Läs boken online (PDF-format)


Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten c/o Timbro
Grev Turegatan 19 Box 5234 10245 Stockholm
Tel: 08-587 898 00 information@cvv.nu