Hem |  Nyhetsarkivet |  Om CVV |  Böcker | RapporterKalendarium |  In English
Demokrati med förhinder
ISBN: 9175664577
Pris: 61:-

 
 
Tipsa en vän om denna bok

Mottagarens e-post

Din e-post

 
  Demokrati med förhinder
Varför lokalt folkstyre kräver nya grepp
av Johan Hjertqvist

Våra demokratiska församlingar har svårt att anpassa sig efter tidens krav. Medan "Nisse från Manpower" symboliserar den nya ekonomins ocharbetsmarknadens funktionssätt, svävar löpande bandets fader, Frederick Taylor, fortfarande över demokratins arbetsformer.

Kunskapssamhället accentuerar konflikten mellan nytt och gammalt. Tydliga varningstecken utgörs av sjunkande valdeltagande, svårigheter att rekrytera förtroendevalda och partiväsendets förfall. Det framtida folkstyret måste få tydligare lokalt fokus och kommuninvånarna vara beredda till engagemang - om det känns meningsfullt. Djärva och fantasifulla kombinationer av valmöjligheter för den enskilde krävs för att vitalisera det lokala folkstyret.

Läs boken online (PDF-format)


Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten c/o Timbro
Grev Turegatan 19 Box 5234 10245 Stockholm
Tel: 08-587 898 00 information@cvv.nu