Hem |  Nyhetsarkivet |  Om CVV |  Böcker | RapporterKalendarium |  In English
Att leva på sitt arbete
ISBN: 9175664623
Pris: 61:-

 
 
Tipsa en vän om denna bok

Mottagarens e-post

Din e-post

 
  Att leva på sitt arbete
Bonus i arbetsinkomstbeskattningen (BIA) - en ny metod att göra arbete mer lönsamt
av Anita Lignell Du Rietz

Vårt skattesystem har länge haft rykte om sig att kraftigt omfördela inkomster från hög- och medelinkomsttagare till dem som tjänar minst. Men i internationell jämförelse ändras bilden. Svenska låginkomsttagarna är jämförelsevis högbeskattade, och köpkraften är låg både hos medelinkomsttagarna och de allra sämst ställda.

I teorin gäller att vårt skattesystem skapar förutsättningar för ett jämlikt samhälle. Varför har det då misslyckats i praktiken? Hur kan man åtgärda denna skönhetsfläck i det svenska skattesystemet?

Här presenteras ett förslag till beskattning – en bonus i arbetsinkomstbeskattningen (BIA) – som innebär en skattelättnad kopplad till arbetsinkomster för låginkomsttagare.

Anita Lignell Du Rietz är ekonom och samhällsdebattör.

Läs boken online (PDF-format)


Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten c/o Timbro
Grev Turegatan 19 Box 5234 10245 Stockholm
Tel: 08-587 898 00 information@cvv.nu