Hem |  Nyhetsarkivet |  Om CVV |  Böcker | RapporterKalendarium |  In English
Sjukvårdens kulturrevolution
ISBN: 9175664828
Pris: 136:-

 
 
Tipsa en vän om denna bok

Mottagarens e-post

Din e-post

 
  Sjukvårdens kulturrevolution
Den stora upphandlingen - visioner och förberedelser
av Johan Hjertqvist

Det pågår en revolution inom sjukvården i stockholmsregionen. Gamla begrepp skrotas. Nya drivkrafter släpps lösa. Sjukhus blir bolag och vårdcentraler tas över av personalen. Cementerade strukturer rivs ned och hierarkier ersätts av nätverk. Vården skall komma närmare medborgarna, köerna försvinna och patienten sättas i fokus. Nya idéer skall tas tillvara, medarbetarna bli synliga. Och entreprenörer skall kunna tjäna pengar. Så skall de bli om några år. I alla fall om politikerna i Stockholms läns landsting få som de vill: konkurrensutsätta hela sjukvården och öppna för mångfald, valfrihet och effektivitet. Men vägen dit är inte enkel. För är det möjligt att upphandla något så komplicerat som sjukvård med hjälp av Lagen om offentlig upphandling? Får vi förnyelse och dynamik – eller bara dyrbar byråkrati? CVV följer denna väldiga omställning från starten 2000 till den tänkta målgången år 2003. Då skall i praktiken alla sjukvård, även inom de stora sjukhusen, vara konkurrensutsatt. Då kan slutsatser dras: blev upphandlingen det kraftfulla redskap för förändring som politikerna hoppats?

Läs boken online (PDF-format)


Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten c/o Timbro
Grev Turegatan 19 Box 5234 10245 Stockholm
Tel: 08-587 898 00 information@cvv.nu