Hem |  Nyhetsarkivet |  Om CVV |  Böcker | RapporterKalendarium |  In English
Den orättvisa
ISBN: 9175664933
Pris: 61:-

 
 
Tipsa en vän om denna bok

Mottagarens e-post

Din e-post

 
  Den orättvisa "rättvisepolitiken"
En idéskrift om utjämningspolitik
av Fredrik Bergström & Robert Gidehag

Läs boken online (PDF-format)

”Inkomstslyftorna ökar” är ett påstående som väcker anstöt. Det blir allt vanligare i den politiska debatten och banar väg för ökad omfördelningspolitik och ökad progressivitet. Och utifrån rådande rättvisessyn är den ständiga sammanpressningen av skillnader i levnadsstandard en logisk följd.

Men har vi åstadkommit mer rättvisa med den politik som gett oss världens största offentliga sektor och högsta skatter? Eller är det faktiskt sant att Sverige har blivit ett samhället med stora inkomstskillnader?

Författarna söker svar på dessa och en mängd andra frågor som berör utjämningspolitiken och dess nuvarande mål. De vänder ut och in på det mesta i gängse rättvisediskussion och visar, utifrån ett omfattande empiriskt material, att nuvarande politik och rättvisedefinition faktiskt leder till stora orättvisor.

I stället skisserar de ett dynamiskt perspektiv på rättvisa där livsinkomster, social rörlighet och tillväxt hamnar i centrum. I detta perspektiv kan också de verkligt svaga, inte opinionsmässigt viktiga medelklassgrupper, hamna i centrum för utjämningspolitiken.

Fredrik Bergström är ekonomie doktor.
Robert Gidehag är nationalekonom.
Båda arbetar med samhällsekonomisk analys och forskning vid, Handelns Utredningsinstitut, HUI.


Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten c/o Timbro
Grev Turegatan 19 Box 5234 10245 Stockholm
Tel: 08-587 898 00 information@cvv.nu