Hem |  Nyhetsarkivet |  Om CVV |  Böcker | RapporterKalendarium |  In English
Stad(d) i förändring
ISBN: 9175665093
Pris: 100:-

 
 
Tipsa en vän om denna bok

Mottagarens e-post

Din e-post

 
  Stad(d) i förändring
Medborgarnas omvandling av USA:s innerstäder
av Thomas Idergard

Boston, San Diego, New York och Chicago, listan kan göras lång över de amerikanska storstäder, vars innerstadsområden för tjugo år sedan präglades av social misär och våld. De som hade möjlighet flydde ut till de trygga förorterna. Butiker och företag följde efter. Kvar blev de fattiga och arbetslösa. Socialpolitiken hade misslyckats med boende, skola, välfärd och kriminalitet. Men på1980-talet händer något, trenden vänder och det sker en förändring som ger positiva avtryck över hela USA. Om denna förändring skriver Thomas Idergard i en ny rapport från CVV, Stad(d) i förändring.

Den positiva utvecklingen startades av CDC, Community Development Corporations – Amerikas nya folkrörelse –som organiserade husrenoveringar och husbyggande, genom att kyrkor och församlingar startade lokala avdelningar i problemkvarteren.

Två decenniers mödosamt arbete har resulterat i mer anständiga levnadsvillkor i innerstäderna. Bostäder har rustats upp. Skolor fungerar igen. Parker och gator är tryggare. Och affärer och företag flyttar in. Med bra boende följde en minskad kriminalitet och ett ökat deltagande i samhället, invånarna har tagit saken i egna händer

- Detta är den verkliga betydelsen av Reclaim the streets, hus för hus, gata för gata har invånarna återerövrat sina städer. Framförallt genom frivilligorganisationernas aktiva arbete med en blandning av mission och marknad säger Thomas Idergard

Läs boken online här


Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten c/o Timbro
Grev Turegatan 19 Box 5234 10245 Stockholm
Tel: 08-587 898 00 information@cvv.nu