Hem |  Nyhetsarkivet |  Om CVV |  Böcker | RapporterKalendarium |  In English
Den nya rättighetsrevolutionen
ISBN: 9175665174
Pris: 136:-

 
 
Tipsa en vän om denna bok

Mottagarens e-post

Din e-post

 
  Den nya rättighetsrevolutionen
De senaste 15 årens frihetliga rättighetsaktivism i USA
av Gunnar Strömmer

USA är en förebild för många och en fristad dit miljoner har invandrat. Ett land byggt på okränkbara medborgerliga rättigheter, sägs det. Men även i USA får individintresset ofta ge vika för allmän intresset. I USA har man sedan 1960-talet använt positiv särbehandling för att stärka minoritetsgruppers ställning i samhället.Gunnar Strömmer beskriver i sin bok Den nya rättighetsrevolutionen särbehandlingspolitikens förödande effekter, samt den nya rättighetsrörelse som har bidragit till att politiken i hög grad har avvecklats under senare tid.

Strömmer redovisar en rad uppseendeväckande rättsfall där enskilda personer oväntat har vunnit i delstatliga och federala processer i kampen för lika individuella rättigheter och bort från grupprättigheter. Det handlar om den lilla människans kamp mot en stor och mäktig motpart. Här finns inspirationen för den den som vill göra bruk av de nya verktyg att hävda individuella fri- och rättigheter som svenskar idag har genom EG-rätten och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (svensk lag sedan 1995) och vår egen grundlag, avslutar Gunnar Strömmer.

Gunnar Strömmer är jurist och samhällsdebattör. Under 2001 arbetade han vid Institute for Justice i Washington, DC.

Läs boken online


Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten c/o Timbro
Grev Turegatan 19 Box 5234 10245 Stockholm
Tel: 08-587 898 00 information@cvv.nu