CVV i samarbete med Timbro Hälsa
presenterar två rapporter om
S:t Görans sjukhus

CVV presenterar
Dogmatism som knäcker sjukvården
S:t Görans sjukhus AB - hot eller bot?
av Dick Erixon

Timbro Hälsa presenterar
Vinstdrivna sjukhus
Är fallet S:t Görans färdigbehandlat?
av Fredrik Bergström och Josefina Lund (Handelns Utredningsinstitut, HUI)
TID: onsdag 9 april 17.30-20.00 (smörgås serveras mellan 17.30 och 18.00)
LOKAL: CVV /Timbro, Grev Turegatan 19
7 trappor, Stockholm
Dogmatism som knäcker sjukvården
S:t Görans sjukhus AB -- hot eller bot?

En fallstudie som tar upp och skärskådar de vanligaste invändningarna, misstänkliggörandena och konspirationsteorierna mot vinstdrivna sjukhus, kritik som har fått stort genomslag i opinionen under 2002. Rapporten visar att gamla och sjuka är de som har mest att vinna på mindre av dogmatism och mer av mångfald i svensk sjukvård. Om det verkligen var omsorgen om de sjuka som stod i centrum, borde vinstintresse och lönsamhetskrav vara okontroversiella inom vården.
 

Vinstdrivna sjukhus. Är fallet S:t Görans färdigbehandlat?

Vilket sjukhus ger mest för pengarna?

S:t Görans framstår som högproduktivt jämfört med andra akutsjukhus. Rapporten visar att S:t Görans fokusering, resursutnyttjande och patientgenomströmning ger positiva effekter. Medarbetare och patienter är nöjdare. Exemplet S:t Görans har fungerat som en kraftfull utmanare som stimulerat konkurrenterna. De har förbättrat sig. S:t Görans har därigenom bidragit till en bred utveckling av svensk sjukhusvård.

Efter presentationen diskuteras fallet S:t Görans av rapportförfattarna samt vår panel:

  • Ola Johansson, huvudsekreterare i Utredningen om Vårdens Ägarformer
  • Stig Nyman, landstingsråd (kd), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 1998-2002

Varmt välkommen

CVV & Timbro Hälsa

Anmälan senast måndag 7 april till fax 08-587 898 55, tel 08-587 898 00, info@timbro.se eller CVV/Timbro, Box 5234, 102 45 Stockholm. Mer information om rapporterna på cvv.nu och health.timbro.se.